Sistemi za solarno grejanje vode - Split sistem

Za hotele, motele prenoćišta, restorane, bolnice, stacionare, proizvodne hale i sl. daleko je isplatljivija kupovina SPLIT sistema. Jedan od razloga je taj što objekti ovakvog tipa zahtevaju daleko veću količinu tople vode. Pored toga, SPLIT sistemi imaju mogućnost povezivanja na sistem centralnog grejanja pa se značajne uštede mogu ostvariti i u zimskom periodu. Kod SPLIT sistema akumulator tople vode (bojler) nalazi se na nižem nivou od panela u kojima se aktivno zagreva fluid pa je neophodno obezbediti prinudu cirkulaciju propilen glikola kroz sistem. Zbog ove činjenice SPLIT sisteme često nazivaju i FORCED CIRCULATION SYSTEM (sistem sa prinudnom cirkulaacijom). Prednosti ovakvih instalacija ogledaju se u boljoj toplotnoj izolaciji akumulatora toplote (bojler se obično nalazi unutar zgrade) što umnogome produžava period korišćenja tople vode (sporije se hladi).


Jedan kompletan SPLIT sistem sastoji se iz:
1. Panela (kolektora) - koji apsorbuju sunčeve zrake
2. Bojlera – akumulatora toplote
3. Solarne grupe sa automatikom – reguliše protok, pritisak i kretanje fluida kroz sistem
4. Ekspanzione posude – za prihvat glikola pri povišenim pritiscima
5. Kompresionog seta mesinganih spojnica


SPLIT SISTEMI ostvaruju enormne uštede električne energije naročito kod velikih potrošača kao što su hoteli, restorani, stacionari i sl. jer poslovni subjekti u Srbiji cenu KWh struje plaćaju po znatno višoj ceni od gradjana. Domaćinstva sa više članova se takodje odlučuju za ovaj sistem jer im ograničeni kapaciteti termosifonskih sistema ne zadovoljavaju potrebe.
Najvažniji deo svakog SPLIT sistema je diferencijalni termostat. Uređaj kontinuirano prati tepmeraturnu razliku između solarnih kolektora i bojlera. Na osnovu tih podataka upravlja solarnom grupom čime se postiže maksimalno iskorišćenje toplotne energije iz kolektora. Takođe ima funkciju zaštite sistema od zamrzavanja i pregrevanja.

Kapaciteti bojlera su od 150 litara do 9000 litara, sa različitim kombinacijama površina kolektora, u zavisnosti od potreba korisnika. Bojleri mogu biti vertikalni ili horizontalni, emajlirani ili Inox 316L. Kolektori mogu biti klasični selektivni ili vakuumski pod pritiskom.
Da biste pravilno utvrdili svoje potrebe i pravi Solarni sistem, kontaktirajte nas i naši inženjeri će napraviti pravu ponudu za Vas. Naši Grčki partneri poseduju sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001: 2008 za proizvodnju i trgovinu solarnim i električnim grejačima vode, što dodatno garantuje kvalitet proizvoda uz profesionalnu instalaciju.
Tehnička specifikacija
description

picture_as_pdf Cenovnik solarnih sistema